Valrisicotest

Met deze test wordt er ingeschat of de kans laag, matig of hoog is dat u valt. Er worden een aantal vragen gesteld over eventuele gebeurtenissen waarin u bent gevallen. Hebben deze gebeurtenissen niet eerder plaats gevonden? Dan wordt er gekeken naar de angst voor het vallen. Door middel van een korte looptest wordt er gekeken naar eventuele evenwicht problemen en angst om te vallen. Als deze er zijn, wordt er een korte looptest uitgevoerd. Deze meet de kans op vallen.

Vermoeden dat uw naasten een matige of hoge kans heeft om te vallen? Vul dan de test voor of met die persoon in. Zo staan we samen sterk.

Doe de test

Valrisicotest